Sposoby płatności

Płatność na konto

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO 30 1020 3437 0000 1502 0208 7096 w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID. Jeżeli nie będą Państwo w stanie znaleźć numeru zamówienia prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby na którą nadawana jest przesyłka.

Płatność za pobraniem

Pieniądze za zamówienie należy przekazać kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier nie pobiera kwoty większej niż 6000zł brutto. W przypadku takiego zamówienia należy resztę kwoty przelać na podany numer konta.

Prosimy pamiętać: Zakup towaru i zlecenie wysyłki z zapłatą przy odbiorze równoznaczne jest z zawarciem umowy cywilnej. Świadome nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu cywilnego jest złamaniem umowy cywilnej skutkuje zastosowaniem ar 551 KC i wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności. W związku z poniesionymi kosztami wysyłki oraz zwrotu. Nieodebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.